Анестезия и риск

Анестезия във ветеринарната медицина – оправдани ли са страховете?

Един от най-големите страхове на собствениците на домашни любимци е анестезията – всички сме чували реплики като „Няма да преживее упойката“ , „Твърде е стар, сърчицето му няма да издържи на упойките“, „Упоявали са го веднъж преди пет години и едвам се събуди“ и още много други.

Това става причина да се отлагат множество планови процедури и изследвания, които биха могли значително да подобрят качеството на живот на домашният ни любимец, да ни дадат по-ясна представа за заболяването му и прогноза за неговото бъдеще.

Както всяка една сфера в медицината, анестезиологията се развива с все по-бързи темпове, както с напредването на технологиите, така и с развитието на нови, по-безопасни медикаменнти. Всяка година се правят нови открития и се подобряват методите и протоколи за работа с цел намаляване на риска от анестезия.

Ако в началото на 2000г рискът от летален изход след анестезия според международни статистики е бил около 1 на 600, то към 2020г той е спаднал на 1.7 на 1,000 за кучета и 2.4 на 1,000 за котки – като това е обща статистика за пациенти от различни рискови групи.

В нашата клиника всеки пациент, който подлежи на седация или анестезия получава свой „личен“ анестезиолог, който носи отговорност на безопасното и безболезнено протичане на предстоящата хирургична интервенция или диагностична процедура. Той се запознава с пациента при приема в клиниката, извършва предоперативен преглед и оценка на рисковата група; обяснява на стопаните какво ни притеснява и за какво трябва да сме подготвени. Назначава допълнителни изследвания, които биха могли да бъдат от полза за откриване на скрити съпътстващи заболявания – винаги се стараем да избегнем усложненията преди те да са настъпили. Тези пациенти, които имат нужда от допълнителна терапия или изследвания ги получават при приема в клиниката.

Когато дойде време за процедурата, първата стъпка се нарича премедикация. Тя представлява най-често мускулна или венозна инжекция с медикаменти от различни групи, специално продбрани според здравословното състояние на вашия домашен любимец и спрямо предстоящата операция. Целта им е да доведат до успокояване, липса на стрес и предварително обезболяване, преди още да е започнала интервенцията. Ако пациентът е силно стресиран или темпераментен и преценим, че престоят в клиниката без стопанина би имал негативен ефект, то тази фаза се извършва във присъствието му, в спокойствието на някой кабинет.

Следващата стъпка е осигуряването на венозен катетър. През него се поставят лекарства, които действат много по-бързо и предвидимо; вклюва се и флуидна терапия – течности срещу дехидратация по-време на операцията. Също така доставяме обезболяващи лекарства под формата на постоянна венозна инфузия за по-дългите интервенции и през постоперативния болничен престой. Следва индукция на обща анестезия и интубация – чрез нея имаме контрол върху най-сериозния фактор за усложнения и потенциален летален изход във ветеринарната медицина – спиране на дишането и недостиг на кислород (cardiopulmonary arrest). Вече интубираният пациент може да бъде обдишван с механична вентилация ако неговият анестезиолог намери това за нужно, както и поддръжката на анестезия да бъде извършена със смес от газове и инхалационен анестетик. После идва ред на подготовката на оперативното поле – забръсване на учасъка, който ще бъде опериран и щателна хигиена – задължително условие за да доведем до минимум рискът от инфекции.

При някои пациенти анестезиологът изпълвя и техника за локална анестезия – въпреки че пациентът е под обща анестезия, осигуряването на локална блокада на нервите в зоната на операция осигурява допълнително обезболяване и намалява нуждата от високи дози на системните анестетици – тоест по-малко странични ефекти и по-малък риск.  Използването на локални блокове също така осигурява липса на болка непосредствено след събуждането на вашия любимец, което осигурява комфорт и прави преживяването по-малко стресиращо.


По време на процедурата нивото на анестезия се поддържа най-често с инхалационна анестезия – разполагаме с модерни анестезиологични машини с различни режими на механична вентилация, които могат да подпомагат дишането на пациента когато това е необходимо. Също така следим всички жизнени показатели с помоща на пациентен монитор – ЕКГ, пулсова оксиметрия, капнография, кръвно налягане, вътрешна телесна температура. По този начин сме способни и готови да се намесим своевременно при всякакво извънредно събитие.

След излизане от хирургичната зала вашият любимец е настанен в бокс или клетка с мека постелка и отопление. Там той е под постоянно наблюдение от своя анестезиолог или от дежурния в реанимацията, докато не се върне напълно в съзнание. Според нуждите и процедурата бива назначено следоперативно обезболяване – като постоянна венозна инфузия или като венозни инжекции през определен интервал.

След изписването на пациента у дома, при състоянията които го изискват, назначаваме обезболяваща терапия, също съставена от анестезиолога на вашия любимец.

Цялата процедура често остава скрита от стопаните и това става причина за ненужни страхове или множество объркванвания около целия процес. Чувствайте се свободни да задавате въпроси когато на вашето животно предстои процедура изискваща седация или анестезия, както и да се запознаете с екипа, в чиито ръце ще бъде животът на вашето любимо същество.

Ние вярваме, че това е начинът, както да станем по-добри професионалисти, така и да изградим необходимото доверие към нас.

Д-р Никола Пенчев          

           

           

Previous Next