Политика

Всяка голяма болница има натоварена програма и множество задължения – към пациентите си, към техните стопани и към лекарския си екип. Ето защо, за да е на нужното ниво и да отговори на високите очаквания към нея, болницата трябва да следва определен алгоритъм на работа и стриктна политика – по отношение на клиенти, собствениците им и партньорски ветеринарни практики. Централна Ветеринарна Клиника е най-голямата клиника в страната и региона, действа като спешен център, а екипа е от повече от 55 човека. За да можем да сме Ви наистина полезни,  сме въвели политика на работа към която се стремим да се придържаме и очакваме разбиране и съдействие от страна на клиенти и рефериращи ветеринарни лекари.

 По отношение на нашите пациенти:

 • Ние не правим нищо което не е медицински обосновано, не назначаваме изследвания които не са подкрепени от медицинска логика и съгласието на собственика, и с неговата подкрепа се борим за всеки пациент. В политиката на клиниката на първо място стои принципа за по-качествен живот на домашния любимец.
 • Наша цел е да намалим стреса при пациентите до минимум. Чакалнята на клиниката е разделена на две зони – за клиенти с кучета и за клиенти с котки и екзотични пациенти. Вашите любимци оставени при нас на стационар са в индивидуални просторни боксове, хранят се с подходяща за състоянието им или избрана от собственика специализирана диета, разхождат се ежедневно и т.н.

 По отношение на стопаните на домашни любимци:

 • Вярваме, че комуникацията между ветеринарния лекар и стопанина е жизнено важна. Много от заболяванията могат да бъдат избегнати, а други да протекат значително по-леко или да са с по-добра прогноза ако съветите ни бъдат чути. Не се колебайте да задавате въпроси и не чакайте да стане прекалено късно, за да ни потърсите. Политика на клиниката е да дава съвети, да публикува на страницата си статии и програми за ранно диагностициране и превенция на редица заболявания, да отговаря на Вашите въпроси в клиниката изчерпателно.
 • Ние информираме стопаните. Ние няма да скрием нищо от Вас и ще се опитаме най-точно и разбираемо да дадем информация за хода на заболяването на Вашия любимец, за възможните усложнения, за прогнозата както и за всички възможности за лечение.
 • Ние описваме всички медикаменти които са поставени на Вашия любимец, даваме писмени инструкции, когато терапията продължава и вкъщи, и поддържаме база данни за минали заболявания на картотекираните си пациенти.

 По отношение на съвместна работа с колеги:

 • Поддържаме контакт и работим с много от ветеринарните практики и клиники в София и страната. Функционираме като референтен център по отношение на: Образна диагностика, Кардиология, Травматология, Ортопедия и Неврохирургия, болести при екзотичните животни и мн.др. Вярваме, че проект с такъв размах ще е от пряка полза и за нашите пациенти, и за много от колегите, а нивото на ветеринарната медицина като цяло ще се повиши значително.
 • При всички реферирани случаи – за образна или клинична диагностика, за оперативна намеса, манипулация или стационар ние осигуряваме подробен клиничен протокол за всичко направено по пациента и своевременно се свързваме с колегите, които са потърсили нашите специалисти.
 • Не се коментират работата или преценката на колеги ветеринарни лекари когато сме потърсени за второ мнение. В случай на конфликт между външен за клиниката колега и стопанин съветваме да се сезира Етичната комисия към Колегията на Лекарите работещи с дребни животни, по установен там ред.

 По отношение на нашия екип:

 • Всички лекари от екипа на Централна Ветеринарна клиника са на високо професионално ниво. Политиката ни включва множество програми за постоянно обучение и вътреклинични тестове. Поддържаме активни връзки с множество водещи лекари и клиники от САЩ, Европа и Азия. На всеки световен или европейски конгрес по ветеринарна медицина има наш представител.

 Клинична политика:

 • За всички оперативни намеси и/или манипулации, изискващи оставянето на пациента в клиниката, както и при пациенти оставени при нас на стационар, собствениците подписват информирани съгласия. Освен законовото изискване за такива съгласия те помагат на стопанина по-добре да разбере същността на назначената процедура и свързаните с нея рискове и прогноза.
 • Препоръчваме всички котки доведени в клиниката за преглед да са в транспортна чанта, а не в сак, кашон или на ръка; всички кучета да са на повод, а агресивните с намордник; екзотичните пациенти – в специални торбички или съдове.

 Ценова политика:

 • Официалния ценоразпис на клиниката е публикуван в Интернет, съгласуван е с Ветеринарно медицинската колегия в София и лекарите ни стриктно го спазват. Съветваме стопаните, на които предстои планова процедура да го разгледат. Всички наши клиенти са предварително уведомени за ценовите граници, в които очакваме да попаднат диагностиката и терапията за техния любимец.

Осъзнаваме трудната ситуация, в която всички живеем и всички наши цени са съобразени с това, без обаче да правим компромис с качеството на медицинските процедури. Политиката на Централна Ветеринарна клиника е винаги да предостави най-доброто за пациента на адекватната за това цена.

 • Всички прегледи, манипулации и терапия се заплащат на момента, на рецепцията на клиниката. При оперативни намеси се заплаща предварително или цялата сума или минималната определена в ценоразписа.

За Ваше улеснение сме осигурили и POS терминал, работещ с дебитни и кредитни карти.

  

 

Previous Next