д-р Мелинда де Мул

д-р Мелинда де Мул

Заболявания при екзотичните животни, Вътрешни болести, Хирургия

Д-р Де Мул е родена в Ейселстейн, Холандия. Завършва Универиситета по ветеринарна медицина във Виена, Австрия през август 2009 с насоченост „Conservation Medicine”. Този предмет на ветеринарната медицина се занимава с медицината на дивите и зоопарковите  животни, както и  опазване на тяхната биологична среда. Притежава и диплома по биология от Университета в Утрехт, Холандия.

Част от екипа на Централна Ветеринарна Клиника от самото й създаване през 2010г до 2021г, когато започва самостоятелна "freelance" практика - в сътрудничество с много клиники и организации занимаващи се с диви и екзотични животни. Нашия екип продължава да разчита на нейните съвети и експертиза във връзка с много от текущите ни екзотични пациенти :)

Д-р Де Мул е най-разпознаваемия и високо образован ветеринарен лекар в България в областта на екзотичните животни. С огромен опит и множество контакти в тази сфера, тя продължава да е консултант и съветник на много коллеги и практики.

Част от нейните посетени курсове и семинари:

Ноември 2012 Practical course Emergency Medicine Companion Animals Sofia, Bulgariа; Май 2012 EAZWV International Conference on Diseases of Zoo and Wild Animals Bussolengo/Verona, Italy & EAZWV Lemur Medicine Workshop, Bussolengo/Verona, Italy; Февруари 2012 Practical course Basic Dermatology in Companion Anmals Sofia, Bulgaria; Ноември 2011 Workshop on Modern practices in Animal Care, Sofia Zoo, Bulgaria; Май 2010 Practical course Basic Ultrasonography Abdomen, Sofia, Bulgaria; Април 2009 42-та Конференция за медицина на дребните животни, Амстердам, Холандия; Юли 2007 Летен курс „Медицина и хирургия на екзотичните животни”, Бърно, Чехия; Юни 2007 Курс „Остеосинтези при дребните животни” – Виена, Австрия; Юли 2015 - Зелени Балкани, Спасителен Център за Диви Животни, Стара Загора; Април - Май 2008  - Зоологическа Градина Ротердам, Холандия; Август 2006 - Научен център за рехабилитация на тюлени Lenny ‘t Hart, Пиетербурен, Холандия; Юли 2005 - Център за рехабилитация на Хищни Птици, Харингсе, Австрия

До 2015г. Д-р Де Мул е член на „Европейската Асоциация на Ветеринарните Лекари по Зоопаркови и ДивиЖивотни” EAZWV (European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians), а от 2011 и на AAZV (American Association of Zoo Veterinarians)

От 2016г. е член на AEMV - Association of Exotic Mammal Veterinarians

Професионални интереси:  Медицина на екзотичните и дивите животни (дребни бозайници, птици и влечуги), особен интерес в областта на стоматологията и денталната медицина при тях

Майчиния й език е холандски, но владее английски, немски и български

Защо обичам професията си?: „Защото всеки ден е различен. Всеки ден научвам различни неща и всеки ден мога да помагам на животните, както и да обучавам стопаните им как да осигурят по- добър живот на любимците си”

Favorite quote: ”Please keep your mind open until I can get a little more of my argument into it”. (Ashleigh Brilliant)

vetmelinda@hotmail.com

Previous Next