д-р Лилия Михайлова

д-р Лилия Михайлова

Старши лекар

Крадиология, Ендоскопия, Вътрешни болести

Д-р Лилия Михайлова e родена в град София. Дипломира се като ветеринарен лекар през 2002 година в Лесотехнически Университет.

Член е на Британската асоциация на ветеринарните лекари (RCVS) и един от съоснователитена Българската асоциация по ветеринарна кардиология в България.Има интереси в областта на кардиологията, респираторните заболявания, ендоскопия и лапароскопия, мекотъканна хирургия и гръдна хирургия, екзотични животни. Работи основно в България и Англия.

Завършва множество следдипломни обучения като най-интересните са:

2008-2009г: 6 месечен специализиран стаж в кардиологичното отделение University of Liverpool, Small Animal Teaching Hospital

2009-2010г: стажантска програма в The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, Hospital for Small Animals при което обновява и придобива нови знания е областта на вътрешните болести, спешна медицина, образна диагностика, кардиология, екзотични животни и хирургия.

2012г: Специализиран стаж по сърдечни и белодробни паразитни заболявания при кучето и котката в Ospedale Veterinario Citta di Pavia, Италия; практически уоркшоп по ехокардиография, Лече, Италия

2015г: практически уоркшоп за поставяне на трахеални и уретрални стендове, Берлин, Германия

2016г: нколко практически уоркшопа по ендоскопски техники при спешни пациенти, Букурещ, Румъния

2018-2020г:  магистратура по ендоскопия, Милано, Италия

Клиничните интереси на д-р Михайлова са основно в областта на Ендоскопската диагностика и Кардиологията - минимално инвазивни процедури, включително и под флуороскопски контрол; вродени и придобити кардиологични заболявания - от диагностиката до хирургичната терапия.

Щастлив собственик на два папагала, две котки и  ретривъра Реджи. В свободното си време се посвещава на градинарството, фотографията и семейството.

Previous Next