д-р Аглика Йорданова

д-р Аглика Йорданова

Главен лекар, Управител

Вътрешни болести, Онкология, Мекотъканна Хирургия, Ендокринология

Завършва Националната Природоматематическа гимназия в София с профил Биология и след това ветеринарна медицина през 1997г. в Тракийския университет - Стара Загора.

Специализации: За периода 2002 – 2006г. Тримесечни стажове в специализирани ветеринарни клиники в Сан Франциско - САЩ и Виктория - Канада. От 2005г. след успешен изпит пред National Examining Board към CVMA дипломата й по ветеринарна медицина е приравнена към изискванията на Канадската Асоциация за Ветеринарна Медицина и може да упражнява професията си на територията на Северна Америка. От 2005 г. е член на Canadian Veterinary Medical Association , a от 2009 e член на British Columbia Vet. Med. Association. 2013 и 2014г. – Специализации Онкология в две степени към ESAVS от 2014г. – Специализация Вътрешни болести към ESAVS - Master degree (University of Luxemburg)

Previous Next