д-р Анатолий Замфиров

д-р Анатолий Замфиров

Мениджмънт, Травматология

Д-р Замфиров е в основата на създаването и менажирането на Централна Ветеринарна Клиника, супервайзър на работата на екипа, активен участник в разработването на философията и политиката ни за "Добра Клинична Практика".

С голям управленски и инвестиционен опит, той е основен двигател на текущите и бъдещи проекти на болницата - в областта на организиране, мотивиране и обучение на екипа; програми за постоянно повишаване квалификацията и професионализма на лекарите; закупуване на адекватно за темповете на развитие във ветеринарната медицина оборудване и т.н.

Работата му е свързана както с борба за по-добра организация и качествена медицинска услуга на клинично ниво, така и с активната промяна във Ветеринарно-медицинската колегия в България като цяло. Поддържа множество лични контакти с професионални организации и колеги, участва в подготовката и защитата на проекти и нормативна база, правещи работата на всички нас като лекари по-адекватна, лектор в рамките на "мениджмънт групи" и конгреси.

Професионалните му интереси са в областта на Ортопедия и Травматология - с множество стажове в специализирани болници за дребни животни в Сащ и Канада.

В свободното си време - запален по повечето екстремни спортове като кайт сърф, парапланеризъм, ски и т.н.

Favourite quote: If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him. Cardinal Richelieu

Previous Next