Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Екип

д-р Анатолий Замфиров

Д-р Замфиров е в основата на създаването и менажирането на Централна Ветеринарна Клиника, супервайзър на работата на екипа, активен участник в разработването на философията и политиката ни за "Добра Клинична Практика".

 

С голям управленски и инвестиционен опит, той е основен двигател на текущите и бъдещи проекти на болницата - в областта на организиране, мотивиране и обучение на екипа; програми за постоянно повишаване квалификацията и професионализма на лекарите; закупуване на адекватно за темповете на развитие във ветеринарната медицина оборудване и т.н.

 

Работата му е свързана както с борба за по-добра организация и качествена медицинска услуга на клинично ниво, така и с активната промяна във Ветеринарно-медицинската колегия в България като цяло. Поддържа множество лични контакти с професионални организации и колеги, участва в подготовката и защитата на проекти и нормативна база, правещи работата на всички нас като лекари по-адекватна, лектор в рамките на "мениджмънт групи" и конгреси.

 

Професионалните му интереси са в областта на Ортопедия и Травматология - с множество стажове в специализирани болници за дребни животни в Сащ и Канада.

 

В свободното си време - запален по повечето екстремни спортове като кайт сърф, парапланеризъм, ски и т.н.

 

Favourite quote: If you give me six lines written by the hand of the most honest of men, I will find something in them which will hang him. Cardinal Richelieu

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.