Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Гръдна и Кардиохирургия

Клиниката е оборудвана с всичко необходимо за т.нар. open chest surgery - т.е. хирургични техники в областта на бял дроб, сърце, хранопровод, трахея при отворен гръден кош. Пациентът е поддържан/вентилиран със специален уред и мониториран от обучен анестезиологичен екип.

 

Част от индикациите за този вид инвазивни операции са - тумори или грануломи на бял дроб, отстраняване на перикарда при тампонада, лигиране на основния лимфен съд (ductus thoracicus), отстраняване на големи чужди тела от хранопровода; множество вродени патологии и мн. др.

 

Обикновенно се пристъпва към такъв тип хирургия след пълен диагностичен панел - Рентгенография, Ехография/Ехокардиография, Скенер (Компютърна томография).

 

 

При Бети (на снимката) отстранихме сачма от въздушна пушка, попаднала в перикарда;

 

 

       Случая на Бети

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.