Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Ортопедия и Неврохирургия

Хирургичния блок на Клиниката е оборудван адекватно за сложни операции при травматични пациентивродени патологии, дегенеративни процеси и усложнения.

 

Дигиталната рентгенография, Рентгеноскопията, Компютърния томограф и Ядрено-магнитния резонанс (последните две изследвания са външни за клиниката) позволяват на нашите ортопеди и неврохирурзи да решат сложни хирургични случаи като:

 

Множествени фрактури на крайниците и таза

Фрактури на прешлени

Корективни остеотомии при редица заболявания - Скъсани коленни връзки, Пателарна луксация, Лакътна дисплазия и редица други

Гръбначни операции при Дискови хернии

Операции в областта на шийни прешлени при "Wobbler syndrome"

Черепно-мозъчни операции

Фрактури на ребра  и т.н.

 

 

Много колеги от София и страната избират нашите специалисти за да реферират сложни ортопедични или неврохирургични случаи

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.