Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Хирургия

Централна Ветеринарна Клиника разполага с най-модерно оборудвания хирургичен сектор за дребни животни в България - разделен за асептична и септична хирургия. Работим в пет операционни блока - в зависимост от нуждите на хирургичните екипи.

 

Ето част от областите, в които работят нашите хирурзи:

 

Мекотъканна хирургия:

- рутинни операции като кастрация, мастектомия, обработка на рани, корекция на хернии, отстраняване на тумори

- сложни техники при чернодробни патологии, чужди тела в стомах и черва, хирургия на пикочо-половата система

- операции в областта на надбъбречни жлези, бъбреци и уретери, малкия таз

- гръдна хирургия - процеси в областта на бял дроб и сърце, тумори в медиастинума и плеврата

- очна хирургия - при подмяна на леща, при проблеми с клепачите, при корнеални язви

- сложни кожни пластики и много много други

 

Ортопедия:

- прости и сложни фрактури, корективни остеотомии, ампутации

- операции в областта на всички стави - скъсани връзки, авулзии, дисплазия

- подмяна на тазобедрена става

 

Неврохирургия:

- ламинектомия при дискови хернии, отстраняване на маси, арахноидални цисти

- операции в областта на главен мозък - при хидроцефалия, менингиоми и т.н.

 

Интервенционални процедури:

- имплантиране на пейсмейкър, валвулопластика при пулмонална стеноза, аблация

 

 

Цените варират широко според сложността на проблема, продължителността на анестезията и изборът на импланти.

 

Моля имайте предвид, че цената за всяка от хирургичните интервенции в ценоразписа НЕ включва поставянето на венозен път, аналгезия, анестезия и/или импланти.

 

Моля за крайната цена на всяка конкретна процедура да се консултирате с хирурга/ортопеда, водещ случая

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.