Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Обезболяване и контрол на болката

Голямо значение  отдаваме на контрола на болката в следоперативния период, което е изключително важно за по-бързото възстановяване на нашите пациенти. Използваме голям набор от техники и методи, като най-добър ефект имаме с мултимодалния обезболяващ метод. При него съчетаваме различни обезболяващи средства (медикаменти и техники), които имат допълващо се действие и използвани дори в ниски дози, те дават добър обезболяващ ефект като се избягват нежеланите им странични реакции за пациента. Някои от тези техники включват приготвяне на разтвори за продължително вливане, поставяне на т.нар. “soaker’’ катетри, често използвани в мекотъканната хирургия, епидурално инжектиране на аналгетици и т.н. При нужда от по дълъг период от обезболяване (в рамките на няколко дни) може да се наложи поставяне на епидурални катетри или приготвяне на обезболяващи разтвори, които се прилагат чрез така неречените еластомерни помпи. В ортопедията и стоматологията голямо значение за контрола болката имат нервните блокади, които осигуряват достатъчно добро обезболяване както по време на самата хирургия така и часове наред в следоперативния период.

 

 

Д-р Надежда Петрова е нашият водещ анестезиолог :)

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.