Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Кожни заболявания и алергии

В Централна Ветеринарна Клиника можете да получите високоспециализирана дерматологична консултация, преглед, диагностика и съвременна терапия на широкообхватен диапазон от кожни заболявания при кучето, котката и екзотичните животни:

 

Паразитни кожни заболявания

Възпалителни кожни  заболявания

Дерматофитози

Вирусни и протозойни кожни заболявания

Пигментни кожни заболявания

Дерматози свързани с хормонални заболявания

Автоимунни и имуномедиирани дерматози

Атопичен дерматит

Алергенспецифична Имунотерапия

Хранителна алергия

Кожни тумори

Заболявания на ноктите и лапите

Заболявания на ушите

 

Основните диагностични методи, които се използват от нашия екип в ежедневната работа с дерматологични пациенти са:

 

Hair plucks

Trichograma

Coat brushing

Изследване с лампа на Wood

Fungal cultures (тестове за дерматофити)

Bacterial culture

Skin scraping

Tape strips („Тиксо тест”)

Тape stripcytology

Impression smea r(отпечатъчен препарат)

Тънкоиглена аспирационна биопсия

 

Екипът на Централна Ветеринарна Клиника има богат опит със:

 

Серумен тест за алергични заболявания - вземане на кръв за изследване от пациенти със съмнение за Алергии

Прилагане на последваща  Алергенспецифична имунотерапия за хипо-/десенсибилизация при алергични пациенти

изготвяне на дългосрочна стратегия и менажиране на пациенти с атопичен дерматит, хранителна алергия, хормонално зависими  или автоимунни и имуномедиирани  дерматози

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.