Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Онкология и химиотерапия

Домашните любимци страдат от множество онкологични заболявания, но трябва да се знае, че откриването на тумор не е непременно фатално. Тук ранната диагностика е особено важна; когато забележите някакво образувание по тялото на животното, моля не изчаквайте, а веднага се консултирайте с лекар!

 

Навременното поставяне на диагноза, определяне границите на тумора и възможностите за лечение ще ви помогнат да вземете информирано решение.

 

Някои тумори се отстраняват оперативно, за други се прилага химиотерапия, а понякога е необходима комбинация от двата подхода.

 

Дори при поставена диагноза злокачествен тумор понякога е възможно излекуване или продължителна ремисия.

 

В Централна Ветеринарна Клиника имаме богата гама от възможности както в областта на хирургията на тумори, така и в медикаментозната терапия. Повечето протоколи за химиотерапия включват цитотоксични средства, които се прилагат само в специализирана клинична обстановка.

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.