Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Хемотрансфузия

Кръвопреливане се налага при остра кръвозагуба (след травма), нарушения в кръвосъсирването, състояния, при които кръвните клетки се разрушават поради системно заболяване, както и планово – при някои видове операции (например тумор в областта на далака).

 

За да се осъществи кръвопреливане, е необходим донор – животно от същия вид. Идеалният донор е младо, здраво, ваксинирано животно с тегло над 27кг. при кучето и над 4.5кг при котката. Преди да се прелее кръв, се прави тест за съвместимост между кръвта на донора и реципиента. Даряването на кръв при животните се извършва под седация (лека упойка). От донора се взима обем кръв, който е напълно безопасен за здравето на животното. Този кръвен обем се възстановява с вливане на течности по време на процедурата.

 

Към днешна дата в нашата страна не съществува кръвна банка за животни и всеки случай, в който е необходима хемотрансфузия, се решава индивидуално - и собственика и ние като лекари търсим подходящ донор.

 

Ако имате желание вашия домашен любимец да влезе в списък с потенциални донори и да спаси живот - обадете ни се! Ще Ви разясним подробно всичко на място.

 

Благодарим предварително! :)

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.