Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Вътрешни болести

Вътрешни болести е специалност във ветеринарната медицина, която се занимава с диагностика и лечение на заболявания, при които има нарушения в различни органи и системи.

Това включва респираторни, стомашно – чревни, ендокринни, уринарни, хематологични, чернодробни, имунологични, инфекциозни, онкологични, кардиологични болести.

 

За поставяне на диагноза интернистът се нуждае от допълнителни изследвания – кръвна картина и биохимия, изследване на урина, ехография, рентгенова снимка, ендоскопия, хормонални тестове, органна биопсия и др.

 

Всички изброени тестове могат да се направят при нас.

 

След поставяне на диагноза интернистът може да назначи терапия, като при нужда се консултира с друг специалист 

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.