Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Ендоскопия

Това е уникално образно изследване, което ни позволява директно наблюдение с висококачествена дигитална камера на структури вътре в организма.

 

Клиниката е оборудвана с пълната ендоскопска апаратура - за гастроскопия (при съмнение за чужди тела в стомах, тежки гастрити и ентерити), бронхоскопия (при белодробни проблеми), колоноскопия (изследване на дебелото черво при кървене или трудна дефекация), риноскопия (изследване на носа), цистоскопия (при проблеми с пикочния мехур), артроскопия (при редица ставни заболявания) и т.н.

 

Ендоскопията не само осигурява директно наблюдение на проблема (например кървяща язва в стомах или черво), но имаме възможност бързо и неинвазивно (без хирургична операция) да решим редица проблеми - например да извадим чуждо тяло от стомаха; посредством ендоскопия се взимат биопсии и цитонамазки, отстраняват се малки тумори и полипи, разширяват се стенози и мн.др.

 

 

Почти всички ендоскопски изследвания са кратки и минимално инвазивни, но за разлика от хуманната медицина се провеждат под упойка. Нашите пациенти (дори и най-спокойните) не биха позволили да погледнем с малка камера в стомаха им без да са заспали. Всичко за такава процедура ще Ви бъде разяснено предварително от лекаря работещ с Вас.

 

Тук ще представим някои от случаите, в които ендоскопията е била част от терапевтичния план за пациента.

 

 

Ендоскопски поглед към трахеята на пациент с тежък трахеален колапс преди и след имплантиране на стент: 

 

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.