Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

ЕКГ и Холтер

Електрокардограмата (ЕКГ изследването) е поглед към сърцето от електрофизиологична гледна точка - какъв е ритъма, какви са морфологично отделните комплекси, наличие на патологични аритмии. Това е задължителна част от всеки подробен кардиологичен преглед, елемент от всеки анестезиологичен мониторинг, задължително при спешните ни пациенти.

 

Благодарение на ЕКГ изседването можем адекватно и навреме да диагностицираме, и лекуваме животозастрашаващи аритмии (вентрикуларна тахикардия, високостепенни AV блокове, патологии на синусовия възел и мн.др.)

 

Стандартното ЕКГ изследване се провежда в клиниката в рамките на 5 до 20 минути, като на пациента се поставят чрез атравматични щипки четири електрода свързани с апарата - т.нар. амбулаторно ЕКГ изследване.

 

 

Поставяне на Холтер

 

Когато клиничните признаци, които наблюдават стопаните (внезапна слабост, припадъци, лесна уморяемост,) са съмнителни за аритмия, но при нас в клиниката амбулаторното ЕКГ изследване е без патология, обмисляме поставянето на холтер. Това е малко преносимо апаратче, което се закрепя на гърба на пациента и записва сърдечния ритъм в продължение на 24 или 48 часа. Стопаните внимателно следят пациента и ако има епизод, който ги притеснява, отбелязват часа в специален дневник. След свалянето на холтера можем да сравним часа на епизода с това какъв е бил ритъма точно в този момент и да открием/отхвърлим сърдечна патология като причина.

 

Всички пациенти, на които се препоръчва имплантиране на постоянен пейсмейкър преминават първо през Холтер изследване

 

Тук можете да прочетете за случая на един такъв пациент - на Джино беше имплантиран първият за България пейсмейкър при куче :)

 

 

Дори и при малки пациенти като Марта (на снимката) поставянето и носенето на Холтер под специално елече не представлява проблем.

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.