Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Услуги

Прегледи

Специализирани прегледи

Ваксини и микрочипове

Месеци на ПРОФИЛАКТИКАТА

Образна и Лабораторна диагностика

Дигитална рентгенография

Сертификати за дисплазия

Рентгеноскопия

Ехографско изследване на коремна кухина

Ехокардиография

ЕКГ и Холтер

Ендоскопия

Лабораторни изследвания

Терапия

24h спешна помощ

Вътрешни болести

АГ и изкуствено осеменяване

Банка за семенен материал

Хемотрансфузия

Онкология и химиотерапия

Кожни заболявания и алергии

Индивидуални диети, лечебни храни

Дентална медицина и грижа за зъбите

Работа с екзотични пациенти и диви животни

Схеми на анестезия

Обезболяване и контрол на болката

Хирургия

Планова хирургия

Ортопедия и Неврохирургия

Офталмология и очна хирургия

Спешни състояния

Гръдна и Кардиохирургия

Инвазивна Кардиология

Имплантиране на пейсмейкъри и стентове

Клиничен стационар, Хотел

Grooming услуги

За колеги – референтна политика

Рентгеноскопия

Рентгеноскопия (или още флороскопия) е динамично изследване, при което ползваме специален рентгенов апарат с непрекъснато подаване на лъчи и можем да оценим в реално време работата на белия дроб, как се движи трахеята, да наблюдаваме фазите на преглъщането и мн.др.

 

С помощта на рентгеноскопията поставяме пейсмейкъри, отстраняваме дирофиларии от сърцето, интервенционално лекуваме някои вродени сърдечни заболявания (като пулмонална стеноза), правим ангиографии, имплантираме трахеални стентове при колапс на трахеята и т.н.

 

 

Тук можете да прочетете за някои интересни клинични случаи, при които рентгеноскопията ни е позволила да помогнем адекватно за лечението на пациента :)

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.