Лапароскопска Хирурия

Лапароскопска хирургия или т.нар. Key-hole surgery

Както в хуманната медицина, така и във ветеринарната медицина бързото възстановяване на пациента и минималната болка след коремна хирургия са приоритет. Възможността да се извършват такива процедури е функция от налична лапароскопска техника и добре обучени хирурзи. Щастливи сме да предложим на нашите пациенти цяла гама от такива техники:

Лапароскопската кастрация през два малки отвора, носи всичките предимства на конвенционалния метод на кастрация, без да оставя след себе си следи от разрез. Процесите на възстановяване са доста по-краткотрайни, нивото на болка и стрес е по-малко, a риск от инфекция е незначителен, заради факта че коремната кухина не контактува с нищо освен с инструменти. Процедурата е много кратка, минимално инвазивна и безболезнена. Подходяща е и за котки, и за кучета. При големите породи с дълбок гръден кош е предимство, че може да се комбинира и с пексия на стомаха /процедура предотвратяваща така нареченето "превъртане на стомаха"/. 

Процедури които могат да се извършат по минимално инвазивен път още са: перикардиален прозорец при тумори на сърцето и тампонада, тъканни биопсии от паренхимни органи, цистотомии, кастрация при крипторхиди, адреналектомия, холецистектомия и др.

Секцията ни за Лапароскопска хирургия се води от д-р Сабина Лучкова

 

Previous Next