Клиничен стационар. Хотел

Клиничният стационар е мястото, където се настаняват пациентите за болнично лечение. Разполагаме с няколко отделни стационарни помещения, а всеки пациент се настанява в индивидуална клетка, отговаряща на  неговия  размер и нужната терапия.  Повечето пациенти имат назначени медикаменти или процедури през няколко часа, което налага грижата за тях да бъде денонощна.

Критичните пациенти и изискващите постоянни грижи се настаняват в интензивно отделение - с непрекъснато наблюдение и контрол. Разполагаме със съвременна апаратура (инфузионни помпи, инфузомати, пациентни монитори и т.н.), осигуряваща максимално прецизиране на флуидна и/или обезболяваща терапия.

Инфекциозно болните пациенти се изолират в специално и отделено от другите стационарни звена помещение. За тях се полагат специфични грижи, а лекарите които са отговорни за тях са с облекло, което се сменя при всяко влизане и излизане от отделението.

Хотел за домашни любимци

Не винаги е възможно да вземем любимеца с нас, въпреки че той е важна част от семейството. Много от хотелите, в които отиваме за ваканцията, не приемат домашни любимци, а за други любимци самия път е сериозен проблем. Алтернативата е да потърсим приятел, който да ги наглежда или да ползваме услугите на хотел за домашни любимци.

На територията на клиниката има помещения, които се използват за настаняване на животни на хотелски начала. Много стопани избират нас, когато за любимецът им трябва да се полагат по-специфични грижи (мануелно изпишкване, рехабилитационни процедури, терапия при хронично болни пациенти и т.н.). За много от нашите клиенти дори факта, че лекаря който познава любимеца им ще го наглежда, е достатъчен за да ни гласуват доверие.

Всяко куче оставено на хотел се разхожда поне по два пъти на ден, живее в индивидуален бокс и се храни с подходяща специализирана диета; Котките също са разделени – всяка е сама, със собствена котешка тоалетна, храна, четка.

Previous Next