Гръдна и Кардиохирургия

Клиниката е оборудвана с всичко необходимо за т.нар. open chest surgery - т.е. хирургични техники в областта на бял дроб, сърце, хранопровод, трахея при отворен гръден кош. Пациентът е поддържан/вентилиран със специален уред и мониториран от обучен анестезиологичен екип.

Част от индикациите за този вид инвазивни операции са - тумори или грануломи на бял дроб, отстраняване на перикарда при тампонада, лигиране на основния лимфен съд (ductus thoracicus), отстраняване на големи чужди тела от хранопровода; множество вродени патологии и мн. др.

Обикновенно се пристъпва към такъв тип хирургия след пълен диагностичен панел - Рентгенография, Ехография/Ехокардиография, Скенер (Компютърна томография).

В Централна Ветеринарна Клиника са направени някои от най-сложните сърдечни и белодробни хирургични техники при дребни животни в България, като за някои от тях екипа е бил мултидисциплинарен - ветеринарни лекари, хуманни гръдни хирурзи и анестезиолози, перфузионисти.

За част от тези пациенти можете да прочетете тук.

Previous Next