Ортопедия и Неврохирургия

Хирургичния блок на Клиниката е оборудван адекватно за сложни операции при травматични пациентивродени патологиидегенеративни процеси и усложнения.

Дигиталната рентгенография, Рентгеноскопията и Компютърната томография позволяват на нашите ортопеди и неврохирурзи да решат сложни хирургични случаи като:

Множествени фрактури на крайниците и таза; Фрактури на прешлени; Корективни остеотомии при редица заболявания - Скъсани коленни връзкиПателарна луксацияЛакътна дисплазия и редица други

Гръбначни операции при Дискови хернии; Операции в областта на шийни прешлени при "Wobbler syndrome"; Черепно-мозъчни операции

Много колеги от София и страната избират нашите специалисти за да реферират сложни ортопедични или неврохирургични случаи. Добрата комуникация и в двете посоки води до високо ниво на доверие и успешно решени клинични казуси - в полза на пациента.

Previous Next