Планова хирургия

Централна Ветеринарна Клиника разполага с най-модерно оборудвания хирургичен сектор за дребни животни в България - разделен за асептична и септична хирургия. Работим в пет операционни блока - в зависимост от нуждите на хирургичните екипи. Ето част от областите, в които работят нашите хирурзи:

Мекотъканна хирургия:

- рутинни операции като кастрация, мастектомия, обработка на рани, корекция на хернии, отстраняване на тумори

- сложни техники при чернодробни патологии, чужди тела в стомах и черва, хирургия на пикочо-половата система

- операции в областта на надбъбречни жлези, бъбреци и уретери, малкия таз

- гръдна хирургия - процеси в областта на бял дроб и сърце, тумори в медиастинума и плеврата

- очна хирургия - при подмяна на леща, при проблеми с клепачите, при корнеални язви

- сложни кожни пластики и много много други

Ортопедия:

- прости и сложни фрактури, корективни остеотомии, ампутации

- операции в областта на всички стави - скъсани връзки, авулзии, дисплазия

Неврохирургия:

- ламинектомия при дискови хернии, отстраняване на маси, арахноидални цисти

- операции в областта на главен мозък - при хидроцефалия, менингиоми и т.н.

Интервенционални процедури:

- имплантиране на пейсмейкър, валвулопластика при пулмонална стеноза, аблация

Цените варират широко според сложността на проблема, продължителността на анестезията и изборът на импланти.

Моля имайте предвид, че цената за всяка от хирургичните интервенции в ценоразписа НЕ включва поставянето на венозен път, аналгезия, анестезия и/или импланти.

Моля за крайната цена на всяка конкретна процедура да се консултирате с хирурга/ортопеда, водещ случая

Previous Next