Обезболяване и Контрол на болката

Аналгезия (обезболяване)

Голямо значение  отдаваме на контрола на болката в следоперативния период, което е изключително важно за по-бързото възстановяване на нашите пациенти. Използваме голям набор от техники и методи като най-добър ефект имаме с мултимодалния обезболяващ метод. При него съчетаваме различни обезболяващи средства (медикаменти и техники), които имат допълващо се действие; използвани в ниски дози дават добър обезболяващ ефект като се избягват нежеланите им странични реакции за пациента. Някои от тези техники включват приготвяне на разтвори за продължително вливане, поставяне на т.нар. “soaker’’ катетри, често използвани в мекотъканната хирургия, епидурално инжектиране на аналгетици и т.н. При нужда от по дълъг период от обезболяване (в рамките на няколко дни) може да се наложи поставяне на епидурални катетри или приготвяне на обезболяващи разтвори, които се прилагат чрез така неречените еластомерни помпи. В ортопедията и стоматологията голямо значение за контрола болката имат нервните блокади, които осигуряват достатъчно добро обезболяване както по време на самата хирургия така и часове наред в следоперативния период.

Previous Next