Банка за семенен материал

Нашата семенната банка за замразен материал от мъжки разплодни животни (кучета и котки) е първата в България. Създадена е в Централна Ветеринарна Клиника през 2015г. и към 2022г. Д-р Ива Димитриевска отговаря за развитието й и ръковорди секцията за Репродукция в клиниката.

Семенната банка дава възможност да запазите семенен материал от вашият любимец за дълги години и да го използвате за създаване на поколение в удобен за вас момент, дори и след изчерпване на репродуктивните му способности.

Процедурата по получаване на семенен материал е безопасна и не е свързана с дискомфорт за мъжкото животно. Следва оценка за качеството на еякулата - неговото типизиране и подготовка за замразяване, и като последна стъпка самия процес по дълбоко замразяване в специален съд с течен азот (при -197 градуса по Целзий). Съхранението на така подготвен материал е на практика безсрочно - потенциално размразяване, ре-оценка на качеството и интраматочно осеменяване може да се направи в идеалния за женското развъдно животно момент.

Можем да осигурим и подробна консултация за оптимизиране на репродукцията в развъдници.

Previous Next