ЕКГ и Холтер

Електрокардограмата (ЕКГ изследването) е поглед към сърцето от електрофизиологична гледна точка - какъв е ритъма, какви са морфологично отделните комплекси, наличие на патологични аритмии. Това е задължителна част от всеки подробен кардиологичен преглед, елемент от всеки анестезиологичен мониторинг, задължително при спешните ни пациенти.

Благодарение на ЕКГ изследването можем адекватно и навреме да диагностицираме, и лекуваме живото-застрашаващи аритмии (вентрикуларна тахикардия, високо степенни AV блокове, патологии на синусовия възел и мн.др.)

Стандартното ЕКГ изследване се провежда в клиниката в рамките на 5 до 20 минути, като на пациента се поставят чрез атравматични щипки четири електрода свързани с апарата - т.нар. амбулаторно ЕКГ изследване.

Поставяне на Холтер

Когато клиничните признаци, които наблюдават стопаните (внезапна слабост, припадъци, лесна уморяемост) са съмнителни за аритмия, но при нас в клиниката амбулаторното ЕКГ изследване е без патология, обмисляме поставянето на Холтер. Това е малко преносимо апаратче, което се закрепя на гърба на пациента и записва сърдечния ритъм в продължение на 24 или 48 часа. Стопаните внимателно следят пациента и ако има епизод, който ги притеснява, отбелязват часа в специален дневник. След свалянето на Холтера можем да сравним часа на епизода с това какъв е бил ритъма точно в този момент и да открием/отхвърлим сърдечна патология като причина.

Всички пациенти, на които се препоръчва имплантиране на постоянен пейсмейкър преминават първо през Холтер изследване

Тук можете да прочетете за случаи на такива пациенти. Един от тях е Джино - с първият за България пейсмейкър при куче :)

Previous Next