Компютърна томография (скенер)

От февруари 2019 година Централна Ветеринарна Клиника разполага с 16 срезов компютърен томограф (скенер) Siemens Somatom Scope. Компютърната томография е рентгенов метод на изследване, който създава изключително детайлни изображения с дебелина до 0.6мм и позволява изследването да се разглежда в три равнини. Този модерен апарат позволява прецизно и бързо сканиране на цели области на тялото на пациента за броени секунди. Срезовете ни дават много подробна информация за състоянието на вътрешните органи, кости и стави на пациента. Изследването носи много повече информация от стандартната рентгенография.

Компютърната томография е :

  • Един от най-точните методи за изследване на гръден кош и коремна кухина – срезовете показват в детайли състоянието на всички органи и кръвоносни съдове.
  • Златен стандарт при диагностициране и проследяване на много видове ракови заболявания – заедно с използване на венозен контраст позволява много точно определяне на размерите, границите и ангажирането на околните тъкани, както и наличието на разсейки /метастази/ в организма.
  • Безценна при диагностика и третиране на гръбначни заболявания и травми на костния апарат – заради високата резолюция на изследването позволява визуализирането на много малки частици от кости /фрагменти/, както и дегенерирали дискове.
  • Метод, който набира популярност при пред оперативното планиране на сложни фрактури и реконструктивна хирургия, заради възможните 3D реконструкции, които могат да бъдат пресъздадени като истински модели чрез 3D-принтиране.
  • Най-точния диагностичен метод за визуализиране на носа, носната кухина и синусите и откриване на патология в тях.

Всички изследвания се извършват под седация или пълна упойка, без значение от изследваната област и вида на пациента.

Отговорен лекар за сектора е д-р Филип Стойнов - с огромен опит и редица курсове и специализации за Компютърна томогроафия

Previous Next