Образна и Лабораторна ДИАГНОСТИКА

За поставянето на клинична диагноза всеки лекар има нужда от правилно интерпретирана информация. Ние като ветеринарни лекари разчитаме от една страна на стопаните на нашите пациенти за да я получим (за съжаление на можем да попитаме пациента какво му е...), а от друга - на голям набор диагностични изследвания.

В историята на стопаните, колкото и да се стремят да бъдат обективни, за съжаление остават пропуски или неясноти: как точно кашля пациента, от кога не се храни (понякога дори в едно семейство има разногласия за това...), с кое краче куца, какъв е бил цвета на урината и т.н. и т.н. С диагностичните тестове също може да се допусне грешка - както заради начина на провеждането им, така и при интерпретацията. И все пак - клиничните изследвания ни дават така необходимата обективна информация за статуса на пациента. Правилната диагноза се намира само след събирането на всички "парченца от клиничния пъзел" - от анамнезата получена от стопаните до най-комплексното изследване.

Лабораторната и Образната диагностика са двете големи групи изследвания, през които минава почти всеки пациент приет в клиниката.

Горди сме, че можем да следваме правилата за "Добра медицинска практика" и да поставяме правилни диагнози на базата на реални, обективни изследвания!

Клиниката разполага със съвременно оборудвана Клинична Лаборатория и Високотехнологична база за Образна Диагностика. В ляво ще намерите повече информация за различните сектори.

Д-р Филип Стойнов (Рентгенография и СТ) и д-р Ранко Георгиев (Ехография, Флороскопия, Ендоскопия) са отговорните лекари за сектор Образна Диагностика

Даниела Димитрова и д-р Аглика Йорданова - за сектор Клинична Лаборатория.

Previous Next