За колеги

Когато малките, средните и големите ветеринарни кабинети и клиники работят заедно в интерес на пациента, положителния ефект за всички по веригата е огромен.

 

Централна Ветеринарна Клиника е референтен център с така ориентирана политика от самото си създаване и в момента успешно работи с повече от 180 практики от София и страната.

 

Ето най-важните принципи, които трябва да са изпълнени и да се следват, за да е пълноценна съвместната ни работа:

 

1. Екип от специалисти, услуга на най-високо ниво - това е основата за изграждане на добри взаимоотношения. Градим доверие и личен контакт с всеки един ветеринарен лекар, който ни изпраща свои пациенти за диагностика или терапия. Основно предимство е екипната ни работа - всеки един рефериран случай се води от отговорен лекар, но се обсъжда от екипа в съответната област - Образна диагностика, Ортопедия, Неврология, Кардиология и т.н. Прочетете повече за нашите специалисти тук.

 

Ние поемаме ангажимент, че всеки изпратен пациент ще получи услуга на най-високо възможно ниво - рентгенова снимка в перфектна проекция, адекватна ехография, подробна консултация и т.н.

 

2. Съвременно оборудване - това е второто условие, за да могат специалистите да работят професионално, бързо и качествено. Клиниката разполага с най-модерното специализирано оборудване - дигитален рентген и доплеров ехограф, пълна ендоскопска апаратура, рентгеноскопия, компютърна томография (скенер), микробиологична и клинична лаборатория, четири модерни хирургични блока, операционен микроскоп, оборудване за подмяна на лещи (факоемулсификация) и мн.др.

 

3. Перфектна комуникация - знаем, че това е изключително важно за всеки, който изпраща пациент. Целта ни е рефериращия лекар да получи обратно възможно най-бързо и точно цялата информация за направеното при нас - какво, защо и как сме работили с пациента - находки, работна диагноза, прогноза, съвети за терапия. Всички изследвания се връщат към него в дигитален и/или писмен вид, а контактът е личен - по телефон.

 

NB. Колеги, за да приемем Ваш пациент като рефериран за диагностика/терапия/хирургия/стационар, собственикът трябва да представи надлежно попълнено НАПРАВЛЕНИЕ - със всички данни и изисквания от неговия лекуващ лекар.

 

Винаги, когато случаят не е спешен, трябва да се запише час предварително.

 

Ако не е възможно да изпратите направление заедно с него - моля обадете се на нашата Рецепция, за да ни предупредите, че изпращате Ваш пациент.

 

Направление в PDF формат може да се изтегли от тук.

 

Статус реферирани пациенти (само за колеги) - въведете кода, който сте получили от клиниката и проследете статуса на изпратените пациенти; Обновява се веднъж седмично

 

 

Previous Next