Записване на часове по телефон между 10:30 и 19:00ч.
Екип

д-р Мирослав Генов

Д-р Mирослав Генов е роден на 03.08.1983г. в гр.Плевен

Завършва основното си образование през 1998г. в ОУ Васил Левски в гр.Плевен асредното си образование през 2002г. в Техникума по Ветеринарна медицина в гр.Ловеч.

 

 През 2008г. завършва Факултета по Ветеринарна медицина към Лесотехническия университет в гр.София.

 

 

Част от екипа на Централна Ветеринарна Клиника е от 2009г. а от януари 2016г. е един от главните лекари в клиниката.

 

 

Член е на престижната организация The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR)

 

 

Посещения на конгреси и симппозиуми:

 2011г.

2nd FORUM of COMPANION ANIMAL MEDICINE (с акцент в репродуктивните смущения) в Солун Гърция

 

2016г.

8 thINTERNATIONAL SYMPOSIUMon Canine and Feline Reproduction withXIX EVSSAR Congress,2016 in Paris France

 

2017г.

20th EVSSAR Congress, Vienna, Austria

WSAVA Precongress day: Small animal reproduction and beyond – daily problems and trouble shooting. 24/09/2017 University of Copenhagen, Denmark

42nd World Small Animal Veterinary Association Congress (WSAVA) and FECAVA 23rd Eurocongress,taking place on 25-28 September, 2017 in Copenhagen, Denmark.

The 11 th Edition of the Romanian Small Animal Veterinary Association International CongressSINAIA ROMANIA

 

2018г.

21st EVSSAR congress -Venice (Italy) -22nd and 23rd of June 2018

 

WORKSHOPS and COURSES

2016г.

VAGINAL ENDOSCOPY – TCI (TRANS-CERVICAL INSEMINATION) IN THE BITCH- École Nationale Vétérinaire d'Alfort- Paris France

ULTRASONOGRAPHY OF THE GENITAL TRACT IN DOGS AND CATS-École Nationale Vétérinaire d'Alfort-Paris France

DOG SEMEN FREEZING-École Nationale Vétérinaire d'Alfort-Paris France

THE USE OF CASA (COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS)AND FLOW CYTOMETER TO ASSESS SEMEN QUALITY- École Nationale Vétérinaire d'Alfort-Paris France

SEMEN COLLECTION IN CATS-École Nationale Vétérinaire d'Alfort- Paris France

Endoscopic Approach to GE,Ear Canal,Air Ways and Urogenital Tract in Small AnimalsCentral Vet Clinic –Dr Alexander Chernov Vet Endo School Russia

 

2017г.

Workshop Cat Pregnancy  -Prof.S.Schäfer-SomiVienna, Austria

EVSSAR Course: Reproduction in companion animals Part I, 2017 "Physiology and pathology in females and artificial insemination" Wroclaw ,Poland(Course master Professor Wojciech Ni?a?ski DVM PhD, Poland )

СЕРТИФИКАТ –„Основни in vitro методи в репродуктивната биология”– доц. Стефанов ИБИР БАН

 

2018г.

CERTIFICATE– BIOTECHNOLOGIES IN DOGS REPRODUCTION (dog semen chilling, freezing, banking and artificial insemination ) Doc.Dr. Jakov Sengaut DVM ,Ph.D  Vilnius,Lithuania

Τhe 2nd EVSSAR course "Small Animal Reproduction II"Hanover, Germany, 1-5 October 2018(Course master Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR,Germany )

 

Участва на всички семинари и форуми в страната с акцент в репродукция и репродуктивни смущения,като на част от семинарите има изнесени интересни клинични случаи.

 

Има публикации в български и чуждестранни издания в областта на репродукцията(най-много върху промените в криотолерантността на сперматозоидите при кучета с доброкачествена простатна хиперплазия).

 

Водещ на workshop по репродукция и репродуктивни смущения при кучето и котката, който се провежда всяка година в клиниката.

 

Комуникира често с водещи специалисти в областта на Репродукцията и Репродуктивните смущения като :

Professor Wojciech Ni?a?ski DVM PhD, Poland

Professor Alain Fontbonne DVM PhD Dipl. ECAR, France

Dr. Michela Beccaglia DVM PhD Dipl. ECAR, Italy

 Dr. Andrea Münnich DVM PhD Dipl. ECAR, Germany

Dr. George Mantziaras DVM PhD ECAR Resident, Greece

 Dr. Xavier Levy DVM PhD Dipl. ECAR, France

Dr. Sebastian Artl DVM PhD Dipl. ECAR, Germany

Dr. Helen Övregaard DVM, Norway

Dr. Catherine Lefévre DVM Dipl. ECAR, Belgium

Professor Sabine Schäfer-Somi DVM Dipl. ECAR, Austria

Associate professor R. Hagman DVM PhD ECAR Resident, Sweden

Prof. Dr. Sandra Goericke-Pesch, Dipl. ECAR,Germany

 

Заедно с екипа на Проф.Мария Иванова от ИБИР към БАН България замразяват успешно сперма от кучета и прилагат съвременни биотехнологии в репродукцията на кучето и котката.

 

Професионална насоченост: има интереси и опит в областта на - Акушерството, Гинекологията и Андрология (и по-специално безплодие и асистирана репродукция при кучето и котката,ендоскопско осеменяване със замразен материал при кучето,патология на бременността и следродилен период;), Неонатология и Педиатрия, Коремна хирургия и АГ- хирургия, Ехография и Ендоскопия.

 

Семейно положение: има щастливо семейство и три деца 

 

Хоби: пчеларство (биология и болести по пчелите) 

 

Защо харесвам професията си? Защото обичам животните, а възможността да им помагам и да ги лекувам е голямо предизвикателство и ми доставя истинско удоволствие.

 

 Любима мисъл: Започни да правиш това, което най-много желаеш, още сега. 

 

E-mail: miroslavgenov@abv.bg

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ

Уважаеми клиенти , ако желаете да заплатите Вашата сметка с банкова карта (или Paypal), моля използвайте този формуляр въвеждайки пациентски номер!

За пациент #
За плащане по банков път - използвайте:
BG 68 UBBS 8888 1000 5324 45
BUIBBGSF
Моля, в основание за плащане напишете амбулаторния номер на пациента и името, с което е записан при нас.